Bestuur De Voorste Venne kiest andere koers

Geplaatst op: Maandag 13 april 2015
Het nieuwe bestuur van de Voorste Venne heeft een visie gepresenteerd voor de toekomst. Cultuureducatie, - presentatie en –participatie zijn de drie disciplines waarmee de Voorste Venne de toekomst in wil. Met name de cultuurparticipatie met het doel alle burgers van Heusden en Drunen in het bijzonder actief en passief te betrekken is van groot belang. De Voorste Venne moet weer een niet weg te denken voorziening zijn voor de inwoners en de verenigingen, die een podium nodig hebben. De Voorste Venne moet de ontmoetingsfunctie vervullen en als het kan in combinatie en in samenwerking met andere culturele organisaties zoals de bibliotheek en de Aleph. Op dit moment werkt een projectgroep bestaande uit deze instellingen en de gemeente Heusden aan een toekomstplan, waarin de visie van de Voorste Venne zeker onderdeel gaat uitmaken.

Bij deze visie past om diverse redenen ook een andere bedrijfsvoering met het doel kosten te besparen en vanuit een inhoudelijke visie te komen tot een nieuwe organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur van de Voorste Venne afscheid heeft genomen van de CMN. CMN loodse de organisatie sinds najaar 2012 door de roerige tijd waarin de gemeente de verbouwing van het complex telkens uitstelde.  

Het bestuur neem zelf regie over verhuur en de facilitering. Samen met het vast personeel neemt zij het operationeel ondernemerschap voor haar rekening. De bestuursleden zullen de activiteiten gedurende de komende maanden op geheel vrijwillige basis uitvoeren. Binnen deze periode wordt een businessplan opgesteld en zal nader worden bezien op welke wijze de samenwerking met de bibliotheek en de Aleph de bedrijfsvoering kan versterken.Laatste artikelen