Revitalisatie Guldenberg

Geplaatst op: Woensdag 9 juli 2014
Het terrein van Conferentiehotel Guldenberg ligt fraai gesitueerd op 20 ha. tegen Nationaal Park “De Loonse en Drunense Duinen” aan, gunstig gelegen tussen ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. Dit voormalig Jezuïetenklooster is vandaag de dag een hotel met 130 bedden en uitstekende conferentiefaciliteiten. Het bestuur heeft de CMN Groep gevraagd haar te ondersteunen met een haalbaarheidsonderzoek en vervolgens het opstellen van een business plan. In dit kader is de heer Van Kuijck toegetreden tot het bestuur en de heer Cretier ingehuurd als adviseur.
Het is de intentie om de exploitatie van de Guldenberg op termijn volledig voor rekening en risico van de CMN Groep te laten komen.

Auteur: directie


Laatste artikelen