Actieve theaterprogrammering

In het bijzonder multifunctionele accommodaties met een theater lenen zich vaak uitstekend om professionele theatervoorstellingen te organiseren. Toch is het organiseren van een aantrekkelijk en prijstechnisch aanvaardbaar programma risicovol en vaak niet kostendekkend. In samenwerking met experts op dit terrein zoekt CMN naar mogelijkheden die passen bij de accommodatie.

CMN probeert schaalvoordelen te realiseren door voor meerdere partijen professionele voorstellingen in te kopen. Daardoor is zij in staat de voordelen door te geven aan opdrachtgevers terwijl een aantrekkelijk theateraanbod kan worden gerealiseerd.