Opzet personeelsmanagement en vrijwilligersbeleid

In veel accommodaties is goed personeel de sleutel tot succes. CMN helpt organisatie in het personeelsmanagement van werving tot en met coaching van medewerkers. Omdat CMN beschikt over veel ervaring en contacten in de branche, kan ondersteuning worden geboden op al deze terreinen.

In veel multifunctionele accommodaties spelen vrijwilligers een belangrijke rol. CMN zorgt voor heldere afspraken met vrijwilligers en een adequate aansturing. Het opstellen van een beleid is daarnaast van belang om vrijwilligers blijvend te binden aan de accommodatie.